Uw gebouw en bezittingen goed verzekeren

Eén van uw meest waardevolle bezitting is uw pand en uiteraard de inhoud daarvan. Dit bezit wilt u uiteraard beschermen tegen brand. Maar nog belangrijker: u verdient in uw pand ook uw inkomen. Dit niet goed regelen, kan dus zomaar het faillissement van uw bedrijf betekenen.

U heeft er dus alle baat bij om brand te voorkomen. Preventie kan hierbij helpen. Uiteraard kunnen wij hierin meedenken. Beveiliging van het pand verdient ook alle aandacht? In welke risicoklasse vallen de inventaris en de goederen? Zijn deze nog up-to-date?

Genoeg vragen om goed in te vullen. Uiteraard wilt u uiteindelijk ook een goede premie. Een goed preventiebeleid helpt u hierbij. Wij gaan graag op zoek naar de beste deal voor uw. Zowel qua premie, maar zeker qua voorwaarden.

Waarom een taxatie voor uw verzekering?

1. U bent nooit over- of onderverzekerd

Uw bedrijfsgebouw wordt getaxeerd op basis van herbouwwaarde. Uw bedrijfsuitrusting wordt getaxeerd op basis van nieuwwaarde. Zo weet u dat u niet over- of onderverzekerd bent.

2. U heeft duidelijkheid over het uit te keren bedrag

Na een taxatie ontvangt u een taxatierapport conform Artikel 7:960 BW. Dat artikel zegt dat uw verzekeringsmaatschappij haar uitkering baseert op de vastgestelde waarde in het taxatierapport. Dat schept duidelijkheid.

3. U betaalt de juiste premie

Met een taxatierapport conform Artikel 7:960 BW weet u dat uw bezit nauwkeurig is getaxeerd. Dat biedt u de zekerheid dat u niet teveel premie betaalt.

Neem geen risico met uw grootste bezit

Zonder taxatierapport is het verzekerde bedrag op uw polis vaak bepaald op basis van globale schattingen. De praktijk wijst echter uit dat in veel gevallen het geschatte bedrag in uw polis te laag is om uw kosten te dekken. Dat betekent dat na een brand de uitkering van uw verzekering niet hoog genoeg zal zijn voor herinrichting en/of herbouw van uw woning of bedrijfspand. U kunt zich voorstellen dat de consequenties hiervan enorm groot kunnen zijn. Met een taxatierapport voorkomt u deze onzekerheid.

BrandweermanPreventie: voorkom brand in uw bedrijf

Ieder jaar ontstaat bij een groot aantal ondernemingen brand. In zeker één op de tien bedrijfsbranden is de oorzaak onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Ook brandstichting en onveilig gebruik van de elektrische installatie zijn veel voorkomende oorzaken van brand. Veel bedrijven die getroffen worden door een grote brand komen de gevolgen ervan niet te boven. Een goede brandverzekering is dus een must, maar het is nog beter om brand in uw bedrijfspand te voorkomen.

Hoe zit het met brandgevaarlijke werkzaamheden in uw bedrijf? Let u hier voldoende op? Heeft u mensen aangesteld om hier toezicht op te houden? Zijn uw mensen op de hoogte van een veilige manier van werken in brandgevaarlijke situaties? Vul de Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden in om uw situatie te bepalen. Bij werkzaamheden in uw bedrijf wordt gebruik van het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden aangeraden om zeker te weten dat alles op de juiste manier verloopt. Laat het formulier voorafgaand aan de werkzaamheden invullen door de uitvoerders van de werkzaamheden.

De Checklist Brandstichting en de Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, in samenwerking met Brandweer Nederland, VNO/NCW en MKB-Nederland. Het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden is voor het Verbond van Verzekeraars ontwikkeld. Brandveiligheid? De keus is aan u!

[su_youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=EOgPUp0RIIM#t=62″]

Menu