Op zoek naar een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering is voor de meeste bedrijven een ingewikkelde verzekering. Eigenlijk begint het met het hebben van goede voorwaarden en uiteraard deze ook op de juiste manier van toepassing te laten verklaren. Wij kunnen op dit gebied met u meedenken.

Is dit goed geregeld dan pas is het zinvol om op zoek te gaan naar een verzekering die uw aansprakelijkheidsrisico’s afdekt. Die zijn er namelijk altijd. Wij geven hieronder een opsomming van de belangrijkste risico’s die u loopt als bedrijf, maar zeker ook als werkgever.

[vc_accordion][vc_accordion_tab title=”Bedrijfsaansprakelijkheid”]

Bij bedrijfsaansprakelijkheid gaat het om zaakschade en personenschade die u als bedrijf heeft veroorzaakt bij derden.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Werkgeversaansprakelijkheid”]

De werkgever kan aansprakelijk zijn voor ongevallen die zijn werknemers overkomen indien onvoldoende zorg is besteed aan de veiligheid die zij op grond van de arbeidsovereenkomst bij de uitoefening van de werkzaamheden mogen verwachten.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Productaansprakelijkheid”]

Een product dat niet de veiligheid biedt die mag worden verwacht, is volgens het Burgerlijk Wetboek gebrekkig. Dit heeft tot gevolg dat de producent van dat product in beginsel de schade die daardoor wordt veroorzaakt zal moeten vergoeden. Deze regel geldt in alle lidstaten van de Europese Unie.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Beroepsaansprakelijkheid”]

Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten (nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen, verkeerde handelingen, etc.) van zelfstandigen of ondernemingen bij de uitoefening van onafhankelijke beroepsmatige activiteiten.

[/vc_accordion_tab][/vc_accordion]