Op zoek naar een partner voor uw zakelijke verzekeringen?

Wij richten ons vooral op bedrijven en dan met name de schadeverzekeringen en de inkomensverzekeringen. Zowel voor de ondernemer als het personeel. In onze klantenkring bevinden zich kleine bedrijven zonder personeel tot aan bedrijven met 500 man personeel.

Graag lichten wij u toe wat wij voor u kunnen betekenen. Wij werken zowel op basis van provisie, maar bij grote bedrijven werken wij bijna altijd samen op basis van abonnementen. Provisie die wij ontvangen geven wij retour.

Beste deal

Wij gaan voor u op zoek naar de beste deal. Dit doen we niet alleen door offertes op te vragen, maar ook door te onderhandelen. Wij weten welke premies gevraagd worden in de markt. Zo hebben wij altijd de beste deal voor u!

Deskundigheid

Wij weten waar we het over hebben. Wij maken eerst een risico inventarisatie van uw bedrijf. Vervolgens bepalen wij welke voorwaarden voor uw bedrijf noodzakelijk zijn. Dit doen we voor zowel grote als kleine bedrijven. Elk bedrijf zijn eigen risico’s. Wij weten waar we het over hebben.

Service with a smile

Wij vinden persoonlijke aandacht erg belangrijk. Wij nemen de tijd voor u. We vinden het niet erg om ingewikkelde zaken een aantal keren uit te leggen. Wij zijn er voor u en de vragen die u heeft.

Provisievrij verzekeringen afsluiten

Wij werken al sinds 2007 op basis van abonnementen voor bedrijven. Dit biedt een aantal grote voordelen voor u als klant. Voor kleinere bedrijven die niet op abonnementsbasis willen werken is het nog mogelijk om op basis van provisie te werken.

Problemen met niet betalende debiteuren?

Het faillissement van uw grootste klant kan het einde van uw onderneming betekenen. Wilt u dit risico lopen? Laat ons in kaart brengen wat de kosten zijn en wat de dekking is op uw debiteuren. Wij vragen offertes op bij alle kredietverzekeraars.

Tijd voor de jaarrekening

Heeft uw boekhouder de jaarrekening voor 2013 al klaar? Zo ja, dan is het de moeite waard om eens kritisch te kijken naar uw balans. Door de jaren heen kunnen uw bezittingen (waaronder computers en kantoorelektronica) en voorraden aanzienlijk gewijzigd zijn. Daarmee verandert uw verzekerd belang ook.

Wij kijken graag met u mee, zodat wij uw verzekeringspakket optimaal kunnen afstemmen op uw huidige situatie en uw toekomstige plannen. Ook kunnen wij u informeren over risico’s die misschien niet direct voor de hand liggen, zoals het milieuschaderisico.

Premie besparen
Bovendien zetten wij de premies van de verschillende verzekeraars voor u naast elkaar om te zien of u nog op premie kunt besparen. Heeft u polissen die elders lopen? Wij checken direct of het voor u voordelig is om deze in uw verzekeringspakket onder te brengen.

Denk dit jaar bij de ontvangst van de jaarrekening dus ook aan uw verzekeringen en neem gerust contact met ons op voor een afspraak.