Privacyverklaring Ardea Montis

Wij hebben een document gepubliceerd waarin wij u meer informatie geven over hoe ons kantoor omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden ontvangen. Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. In het document kunt u hier meer over lezen.

 

Op onze site staat ook een privacyverklaring. U kunt deze hier terugvinden:

https://www.ardeamontis.nl/over-ons/privacy-verklaring/