In het nieuwe koopcontract zal het voorbehoud van de bouwkundige keuring standaard worden opgenomen. Dit gaat in per 1 februari 2018.

De verwachting is dat dit een positief effect zal hebben op het aantal consumenten dat dit voorbehoud meeneemt in de definitieve koopovereenkomst. Dit effect zal uiteraard het grootst zijn wanneer de aangesloten makelaars de modelovereenkomst in alle gevallen gebruiken.

In de nieuwe modelkoopovereenkomst zal in de toelichting expliciet worden gewezen op de risico’s omtrent het afwijken van de voorbehouden van financiering en bouwkundige keuring. Kopers worden hiermee duidelijker gewezen op de potentiële gevolgen van het niet opnemen van een bouwkundig voorbehoud. Het afzien van voorbehoud van financiering of bouwkundige keuring wordt dan door middel van een doorhaling zichtbaar, waarmee het bewustzijn bij kopers wordt versterkt.

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Menu