DRONE: eerst verzekeren dan vliegen

Drones zijn al niet meer weg te denken uit ons leven. Van kinderen die hiermee spelen tot een dodelijk wapen. Een drone is een onbemand luchtvaartuig dat radiografisch bestuurd wordt. In dit artikel concentreren wij ons alleen op het particuliere gebruik en de risico’s die daarbij komen kijken.

Er zijn regels opgesteld over het gebruik van drones in de Regeling modelvliegen. Vliegen met drones is gewoon toegestaan, maar uiteraard zijn hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Er is onderscheid gemaakt tussen privégebruik enerzijds en zakelijk gebruik anderzijds. Echter, vanaf 1 oktober 2015 geldt dat een drone boven de 4 kg onder de regeling valt van zakelijke drones. Door recente incidenten zal de regelgeving alleen maar verder aanscherpen.

Kernpunten voor particulier gebruik:

  • tot maximaal 120 meter hoogte
  • alleen bij daglicht
  • er dient altijd goed zicht te zijn op de drone
  • buiten de bebouwde kom
  • 3 km uit de buurt van vliegvelden

Er zijn soepelere regels voor het gebruik van mini drones, tot 4 kg. De regels zijn ook continue aan veranderingen onderhevig. Dit artikel is ook niet gericht om de regels inzichtelijk te maken, maar op de verzekeringstechnische aspecten. Er is geen verplichting om een verzekering af te sluiten, maar gezien de vele incidenten, is dit wel een must. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering dekt meestal het privégebruik, mits de drone niet zwaarder is dan 25 kg. Er zijn ook al specifieke verzekeringen die de aansprakelijkheid dekken, maar ook de schade die aan de drone kan ontstaan. U heeft echter geen garantie dat het standaard verzekerd is. Neem daarom contact op met uw adviseur. Geef aan wat uw plannen zijn en laat navragen of dit onder de standaard dekking valt van de aansprakelijkheidsverzekering en de inboedelverzekering. Mogelijk is deze mee te verzekeren op de kostbaarhedenverzekering en de buiten de deur dekking. Wij adviseren u in ieder geval om niet eerder te vliegen voordat u zeker weet wat wel en niet verzekerd is.