Brandschade beperken met de juiste blusmiddelen

Beginnende brandjes kunt u in het algemeen zelf blussen met behulp van kleine blusmiddelen. Het is dan wel noodzakelijk dat de juiste middelen aanwezig zijn, dat deze goed werken en dat u weet hoe u ze moet gebruiken.

Soorten blusmiddelen

Er zijn verschillende soorten blusmiddelen. Van branddekens en brandslanghaspels, tot sproeischuim-, poeder- en koolzuursneeuwblussers. Niet alle blusmiddelen zijn geschikt voor elk type brand. Zo is het levensgevaarlijk om elektrische apparatuur of brandend frituurvet met water te blussen.

Preventietips

 • Breng in kaart voor welke typen brand uw woning kwetsbaar is en zorg voor de juiste blusmiddelen. Laat u hierbij voorlichten door een expert.
 • Zorg dat u weet welke brand u waarmee moet blussen, hoe u met verschillende blusmiddelen moet omgaan en hoe lang u met een blusser kunt blussen voordat de bus leeg is. U heeft geen tijd om dit uit te zoeken op het moment dat de nood aan de man is.
 • Houd rekening met gevolgschade bij de keuze van de blusmiddelen: met water en schuim bestrijdt u een brand, maar elektrische apparatuur raakt er wel door beschadigd.

Welk blusmiddel voor welke brand?

Op alle brandblusmiddelen staan pictogrammen. Deze geven aan voor welke branden het blusmiddel geschikt is. Er wordt een verdeling gemaakt in de brandklassen A, B, C, D en F. Raadpleeg voor nauwkeuriger informatie een deskundige: maar in grote lijnen komt het op het volgende neer:

 • Branddeken: met name geschikt voor vlam in de pan, brandende prullenbakken en personen. Alleen voor ‘voorwerpen’ die helemaal bedekt kunnen worden.
 • Brandslanghaspel (brandklasse A): met name geschikt voor vaste stoffen zoals hout, papier en textiel én personen. Gevaarlijk bij vloeistofbranden, sommige metalen en elektriciteit.
 • Poederblusser (brandklasse A, B en C of D): met name geschikt voor vaste stoffen, vloeistoffen, gasvormige stoffen en metalen. Ook geschikt voor elektrische apparatuur. Niet geschikt voor personen.
 • Sproeischuimblusser (brandklasse A, B): met name geschikt voor vaste stoffen en vloeistoffen. Ook geschikt voor personen en elektrische apparatuur.
 • Koolzuursneeuwblusser (brandklasse B): met name geschikt voor vloeistoffen. Ook geschikt voor elektrische apparatuur. Niet geschikt voor personen Het blusmiddel is -80 graden Celsius, waardoor mensen er ernstige verwondingen door oplopen.
 • Speciale vetbrandblussers: geschikt voor vetbranden.

Bereikbaarheid en onderhoud blusmiddelen

Brand grijpt razendsnel om zich heen. Het is dus van groot belang dat blusmiddelen goed bereikbaar en zichtbaar zijn. Bovendien moeten de middelen direct goed werken.

Preventietips

 • Markeer de blusmiddelen met de hiervoor geldende pictogrammen.
 • Voorkom dat blusmiddelen worden geblokkeerd door bijvoorbeeld opgeslagen spullen.
 • Hang de blusmiddelen op de juiste plek.
 • Controleer of laat uw blusmiddelen een keer per twee jaar controleren.

Gebruiksinstructie en training

In blustoestellen zit maar een beperkte hoeveelheid blusmiddel. U heeft dus maar weinig tijd om een brand te blussen. Daarom is het belangrijk dat u weet hoe u het blusmiddel moet gebruiken. Omdat u van tevoren nooit weet waar een brand uitbreekt en wie er dan in de buurt is, moeten alle bewoners weten hoe ze de blusmiddelen moeten gebruiken. De beste voorbereiding hierop is training.

(Bron: dit bericht is afkomstig van Nationale Nederlanden http://www.nn.nl/Blog/Woonverzekeringen/Brandschade-beperken-met-de-juiste-blusmiddelen.htm)