Alert Atradius bij verruiming dekking

Per 1 februari 2016 wordt er in Serv@Net een nieuwe functie aangeboden. U krijgt een alert wanneer verruiming van de dekking mogelijk is.

Dat houdt in: op het moment dat u een lopende negatieve toetsing, 0-limiet of lager vastgestelde limiet heeft op een afnemer en er is een mogelijkheid om deze dekking te verruimen, dan krijgt u vanaf nu automatisch een alert via Serv@Net. U kunt dan direct doorklikken naar het limietaanvraagscherm waar de verhoging direct aangevraagd kan worden. Zo heeft u altijd optimale dekking!